Impressum - pArts

Přejít na obsah
Návrh, výroba, prodej a opravy informačních zařízení pro autobusy a mikrobusy.
Jiří Paldus
Loudova  1880/8
CZ 1300 Praha 3

e-mail: parts@paldus.cz
fon: (00420) 604 908 112
    
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; od 25.05.2018 pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem osobních údajů poskytnutých uživateli webových stránek pod doménami paldus.cz a paldus.de (dále jen „Uživatel“) je Jiří Paldus, Loudova 8, Praha 3, e-mail:parts@paldus.cz.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány:
Zájmem o stažení/prohlédnutí informačních materiálů (dále jen Obsah) poskytujete Správci svou e-mailovou adresu, IP adresu a údaj o tom, o který Obsah jste projevil/a zájem. Zadáním své e-mailové adresy a potvrzením (stažením Obsahu) souhlasíte s poskytnutím těchto osobních údajů. Osobní údaje poskytujete dobrovolně. Poskytnutí citlivých osobních údajů není vyžadováno.

Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených databázích na elektronických nosičích poskytovatele webhostingu a programu pro odesílání elektronické pošty. Bezpečnost osobních údajů je zajištěna standardními bezpečnostními mechanismy a Správce odpovědně zajišťuje své přístupové údaje k databázím proti úniku. Správce nenese odpovědnost za škody vzniklé Uživateli případným neoprávněným zásahem třetích osob.

Využití osobních údajů:
Poskytnuté osobní údaje využije Správce k doručení informací o Obsahu, o nějž jste projevil/a zájem, a k zasílání obchodních sdělení a dalších informací z oboru činnosti Správce.

Profilování:
Správce má k dispozici informaci, o jaký Obsah jste projevil/a zájem. Tuto informaci může využívat tak, že vám bude zasílat další informace s ohledem na váš předchozí zájem. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete na dobu neurčitou. Kdykoli máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím elektronické pošty. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce je rovněž povinen vám na vaši žádost poskytnout informaci o tom, jaké osobní údaje a k jakému účelu u vás eviduje. V případě chybných osobních údajů můžete Správce požádat o jejich opravu. Na činnost Správce ohledně zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u něhož lze podat stížnost.

Poskytnuté osobní údaje nebudou předány třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 01.03.2018.


 

Návrat na obsah